Back
צביקה-סנדרוב-המלצה-ממנהל-מיחשוב-

צביקה סנדרוב -מנהל מיחשוב

CEO at Thimpress
המלצה ממנהל-סייבר - צביקהעשיתי את הקורס של גיא לפני כשנה. אני מסתכל לאחור ורואה את קפיצת המדרגה שעשיתי . למרות שבאמצע הקורס תפסה אותנו הקורונה והנסיבות אתגרו את כל העולם, ראיתי איך גיא עושה את המקסימום כדי להפיק את המיטב מהמצב ולהתאים לכל אחד מסלול ייעודי המתאים לו, החל מסדנאות בזום, מפגשים בקבוצות קטנות, מפגשים משולבים של משתתפים בזום באון ליין מרחוק יחד עם קבוצות, מה שנתן מענה גם עבור מי שלא יכלו להגיע או היו בבידוד, מפגשים באוויר הפתוח, בין לבין דאג להעשיר וחיזק במפגשי אקסטרא משולבים גם כן בזום או השתתפות בקבוצות ולבסוף גם שכר אולם ייעודי למפגש המסכם. חייב לאמר שאני מעריך מאד את כל המאמצים והגמישות להמשיך ולקיים את הפעילות תחת האתגרים.
עבורי, היכולת להעביר מסרים, תוך שימוש בכלים שלמדתי, במפגשים מרובי משתתפי הפכה להיות שגרה יומיומית ואני שמח על הקפיצה הזו מאד. תודה גיא:)

sign up for details