מספרי סיפורים - מדריך למשתמש

 

ד

ד

אנחנו נילחם על אדמת צרפת,
אנחנו נילחם בימים ובאוקיינוסים,
אנחנו נילחים בבאוויר ביטחון גדל ובכוח גובר
אנחנו נילחם להגן על האי שלנו, בכל מחיר שאותו ניאלץ לשלם

אנחנו נילחם על החופים,
אנחנו נילחם באתרי הנחיתה,
אנחנו נילחם בשדות וברחובות
אנחנו נילחם בגבעות, ואנחנו לעולם לא ניכנע.

ואפילו במקרה, שאני לא מאמין לרגע שיקרה, שכל האי הזה או חלק גדול ממנו ישועבד ויורעב, גם אז האימפריה שלנו שמעבר לימים, חמושה ומוגנת על ידי הצי הבריטי, תמשיך ותוביל את המאבק עד אשר, ברצות האל ובזמן שייבחר, יקום העולם החדש עם כל הכח והעוצמה שלו ויצעד קדימה כדי להציל ולשחרר את הישן.

We shall fight in France,
we shall fight on the seas and oceans,
we shall fight with growing confidence and growing strength in the air,
we shall defend our Island, whatever the cost may be,

we shall fight on the beaches,
we shall fight on the landing grounds,
we shall fight in the fields and in the streets,
we shall fight in the hills; we shall never surrender,


and even if, which I do not for a moment believe, this Island or a large part of it were subjugated and starving, then our Empire beyond the seas, armed and guarded by the British Fleet, would carry on the struggle, until, in God's good time, the New World, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old.
 

למידע נוסף והרשמה