Back

מלבד הקורסים שלנו לדיבור מול קהל,  בית הספר מפעיל עוד מיזמים חשובים

מרכז למרצים מתנדבים

הקמנו מאגר של מאות מרצים מתנדבים ומאות מוסדות המחפשים הרצאות בהתנדבות  – ואז הקמנו אתר שמחבר ביניהם – בחינם!
אתם מוזמנים לבקר עכשיו באתר ולהירשם.

מועדון הדיבייט והדיון הציבורי

מדי שבוע אנחנו נפגשים לדיון פתוח בנושאים אקטואליים.  באמצעות משחק ה-‘דיבייט’ אנחנו מאשפרים לכל מי שרוצה להתנסות בנאום תחרותי ולייצג עמדות מנוגדות, מול קהל!

מעגל החונכים והמדריכים

כל יום ראשון החונכים שלנו מגיעים לתמוך במי שרוצה ללמוד ולהתנסות בדיבור מול קהל.

 

sign up for details