חזור

הרצאה בכנס של אלביט מערכות

אלביט מערכות היא חברה בצמיחה מהירה.  ב-20 השנים האחרונות היא רכשה חברות בארץ ובעולם שאותן היא צריכה למזג לאירגון מגובש שמסוגל לייצר מערכות צבאיות בסודיות ובתנאי לחץ-זמנים קשים.  זה מחייב הרבה פעילויות חברתיות, ואלביט משקעה הרבה בעובדים שלה.

ההרצאה שלנו בכנס לראשי הועדים בחברה במלון דן-קיסריה היתה חלק מאירוע פתיחת שנה.  המטרה היתה להעשיר את ראשי הועדים בכלים לצמיחה אישית וגם להבנה טובה יותר של העובדים שבטיפולם.  דיברנו בהרצאה על הופעה ועל רושם וראשוני (ומתמשך), דיברנו על חרדה ופרפקציוניזם, דיברנו על העברת מסרים ועל הקשבה למסרים.

הרצאה בכנס אלביט