Back
לדבר מול קהל

איתן מלקר

מנהל תיגבורים

אם דיבור מול קהל היה כדורסל, איתן היה מוגדר כ’שחקן נשמה’ – זה שתמיד נותן מכל הלב ולא מוותר על אף תלמיד ואף שיעור. הוא התחיל אצלנו ב-2014 כתלמיד הכי חרדתי והכי משקיען בקורס שלו, זה שמגיע לכל תיגבור וכל סדנה ושכל כך לחוץ להצליח שהוא יושב גם לכל שאר התלמידים על הראש.  זאת הסיבה שהפכנו אותו למנהל התיגבורים שלנו.  היום הוא אחראי על מפגשי התירגול והתיגבור, זה שפוגש את התלמידים החדשים, מצמיד להם חונך ותיק ואז דואג לוודא שהם מצליחים לבצע מה שבתחילת הערב נראה להם בלתי אפשרי.

Other Members