Back

קורס דיבור מול קהל

199.00

ברוכים הבאים לאיבחון חרדת קהל.

מטרת השאלון למדוד במדוייק את החרדה שלך, ולהשוות אותה לאנשים עם חרדת קהל ולאוכלוסיה הכללית. בחלק הראשון נבדוק היכן החרדה שלך מתחילה (מהו ה’טריגר’ שיוצר אותה). כידוע חרדת קהל היא דבר אישי מאד, כך שלכל אחד יש רף חרדה שונה, ובנוסף לכל אחד יש קהלים שמפחידים אותו יותר או פחות. חשוב שתיתן תשובות מדוייקות ככל האפשר. היכן שיש לך ספקות או הערות (למשל אם מעולם לא דיברת בעמידה או שהמשפחה שלך קטנה מדי כדי להיות מפחידה) כדאי לרשום אותן בפירוט בתחתית הטופס ואנחנו נסתכל עליה ידנית כדי לוודא את האיבחון הממוחשב.


שלב ראשון מתוך 8: טריגרים (מה יוצר לך חרדה?) - Step 1 of 8
לכתובת זו נשלח בסיום את דו"ח התוצאות של האיבחון
Selected Value: 0
באיזה גודל קבוצה של אנשים לא מוכרים תתחיל להרגיש לא בנוח?
נניח כרגע שהם בגיל שלך, במעמד שלך, ושלא נדרשת ממך מקצועיות (למשל הצגה עצמית)
*בשאלות הבאות נניח שאתה מדבר בעמידה, בשפת האם שלך ולמשך 2-3 דקות
Selected Value: 0
מול כמה בני משפחה תרגיש נוח לדבר? מה המספר שממנו תתחיל להרגיש לא בנוח?
(אם המשפחה שלך קטנה מדי, או שלא נהוג בה לדבר נסה עדיין להעריך)
Selected Value: 0
איזו קבוצה של חברים לעבודה (או לימודים, או צבא), שהם ברמה שלך ולא בכירים ממך, תיצור לך פחד קהל?
(אם מקום העבודה שלך קטן מכדי ליצור חרדה, נסה להיזכר במקומות קודמים או להעריך)
Selected Value: 0
איזה גודל של קהל וירטואלי (ב-zoom או מערכת דומה) מתחילה ליצור אצלך חרדה?
(אם מעולם לא דיברת מול קהל בזום נסה להעריך)

מגבירי ומנמיכי חרדה

דווקא משחרר אותימקל קצתלא משנה לימחמיר קצתמחמיר מאד
דיבור בעמידה (לעומת ישיבה)
דווקא משחרר אותי
מקל קצת
לא משנה לי
מחמיר קצת
מחמיר מאד
דיבור בשפה זרה
דווקא משחרר אותי
מקל קצת
לא משנה לי
מחמיר קצת
מחמיר מאד
שימוש במצגת
דווקא משחרר אותי
מקל קצת
לא משנה לי
מחמיר קצת
מחמיר מאד
אירוע עם אופי פורמלי
דווקא משחרר אותי
מקל קצת
לא משנה לי
מחמיר קצת
מחמיר מאד
חדר מכובד ומרשים
דווקא משחרר אותי
מקל קצת
לא משנה לי
מחמיר קצת
מחמיר מאד
שאלות והפרעות בזמן הדיבור
דווקא משחרר אותי
מקל קצת
לא משנה לי
מחמיר קצת
מחמיר מאד

סיכום קצר לפני שממשיכים

לפני שעוברים לעמוד הבא, מילה על מה היתה מטרת פרק זה
אנחנו רוצים לדעת איפה חרדת קהל מתחילה להופיע.
הנתונים יעזרו במדידת החרדה בשלושה היבטים:
  1. יהיה ברור לך ולנו למה לאיזה גודל קהל אתה מתכוון בדיווחים על חרדת קהל
  2. נוכל לדעת איפה החרדה שלך בהשוואה לאנשים אחרים
  3. נוכל לראות איזו תוכנית תתאים לרמת החרדה הנוכחית שלך
בפרק השני של האיבחון נמדוד שכיחות: נבדוק ביחד איתך כמה פעמים אתה סובל מפחד.

איך אנחנו מתאימים את הקורסים שלנו לרמת החרדה שלך?

על בסיס השאלון אנחנו מגדירים ציון חרדת קהל שמורכב משני מימדים: חריפות החרדה, ומורכבות החרדה. הציון המשולב עוזר לנו לבחור את התוכנית שהכי תתאים לכל משתתף ושתאפשר לנו לתת לו 100% התחייבות לתוצאות. לדוגמה, אנשים עם חרדה קלה וללא מורכבות יופנו למועדון הדיבייט שלנו או לסדנה המקוונת לשיווק-עצמי. לעומת זאת משתתפים עם חרדה חריפה ומורכבת יופנו לקורס פרימיום, וכן הלאה. גם לאחר תחילת הקורס אנחנו נשענים על ממצאי האיבחון כדי לוודא שרמת הקורס מותאמת לרמת המשתתף ולהתקדמות שלו. למשל, על ידי יצירה של רמת קושי עולה בהדרגה כדי להבטיח שמהמפגש הראשון ועד האחרון תשיג את התוצאות המבוקשות. מצד אחד אנחנו מבטיחים שתמיד יהיה לך קשה (כי אחרת לא עשינו שום דבר חדש) ומצד שני אנחנו מבטיחים שתמיד יהיה לך אפשרי (כי אחרת לא עזרנו). זאת המומחיות שלנו.

בוגרי קורס פחד קהל בסוף התהליך
בוגרי קורס פחד קהל בסוף התהליך: איבחון, ואז רישום, ואז קורס ואיתו הנצחון על חרדת קהל

1000 במלאי

sign up for details