חזור

1000 במלאי

-
+

2009 תמונות מקורס דיבור מול קהל

0.00

חנכות בית של בית הספר לדיבור מול קהל

תמונות מקורסים לדיבור מול קהל

הרמת כוסית בסוף קורס

פיינליסטים באליפות אירופה

חלוקת תעודות

מועדון נאומים ודיונים

דיון קבוצתי

גיא יריב - מחקר ייעוץ וסדנאות שיעור על שפת גוף

גיא יריב - מחקר ייעוץ וסדנאות הסבר על פיתוח טיעונים

גיא יריב - מחקר ייעוץ וסדנאות שיעור בקמפוס סמינר הקיבוצים

גיא יריב - מחקר ייעוץ וסדנאות מקשיבים לנאום

תמונות מקורס דיבור מול קהל

המשרד החדש