גיא יריב – בית הספר לדיבור מול קהל

טכניקות עמידה מול קהל והצגת נושא

techniques rhetoric

ברוכים הנרשמים לקורס דיבור מול קהל.  כאן אנו מרכזים את התכנים התיאורטיים הקורס. אלו מלווים את התירגול והמשוב בקורס ובמפגשי התיגבור.

תכנים אלו תואמים את התכנים בספר הלימוד שקיבלתם ומאפשרים לכם גישה לחומר גם כשהספר אינו בהישג ידכם.

לתלמידים הרשומים לקורס:

מטרת האתר לעזור לכם להתכונן לשיעורים וכן לחזור על חומר או לקבל הבהרות נוספות לשיעורים.  המאמרים ומערכי השיעור אינם מהווים תחליףלהשתתפות ותירגול בכיתה.  אני ממליץ במיוחד לפני כל שיעור לעבור על החומר של השיעור הקרוב ועל החומר של השיעור הקודם.

Course Features

  • Lectures 1
  • Quizzes 0
  • Duration 9 hours
  • Skill level All levels
  • Language Hebrew
  • Students 7
  • Assessments Yes

Leave A Reply